Trygghet i F-klassen på liten skola

  Råå Södra skola är en liten skola. Här känner alla varandra och när man just börjat förskoleklass känns det tryggt.

Magnus Nilsson är lärare i förskoleklassen.  Han berättar att på Råå Södra skola är alla elever allas ansvar.

– Till exempel när våra elever är ute på rast, känns det tryggt för dem att kunna vända sig till vem som helst i personalen. Alla känner varandra.

Redan tidigt på höstterminen börjar arbetet med att lära känna varandra. Skolan är en F-5-skola, där årskurserna är indelade i fadderspår: F-klassen bildar tillsammans med år 2 och 4 ett spår, och år 1, 3 och 5 bildar ett annat. På så sätt kommer F-klasseleverna in i hela skolans verksamhet och kommer närmre de stora barnen.

– Eftersom F-klassen inte har krav i läroplanen på samma sätt som högre klasser utan bara strävansmål, händer det att F-klassen kan hamna lite utanför verksamheten. Det är i alla fall min erfarenet från andra skolor. Men så är det inte här på Råå Södra, säger Magnus.

Att jobba i fadderspår är också utvecklande för eleverna, de stora hjälper de små och de inspirerar varandra. Bland annat har eleverna varit ute på Örbyängar och gjort filmer tillsammans, stora och små.

Förberedelse för år 1

Syftet med F-klass är att förbereda eleverna för år 1 i grundskolan. Förutsättningen för att kunna ta till sig skolarbetet och öka sin måluppfyllelse, är att känna trygghet.

– Trygghet och en väl fungerande grupp är jätteviktigt, säger Magnus. F-klassen vi har nu är en fantastisk grupp där eleverna samarbetar och har konstruktiva samtal. Fast det funkar så bra, jobbar vi så klart vidare med hur man är en bra kompis och om barns rättigheter.

Det pedagogiska materialet ”Ugglan och kompisproblemet” på www.ur.se har inspirerat Magnus i hans arbete.

– Materialet behandlar hur man är en bra kompis, hur man säger förlåt och varför det är viktigt att kunna säga nej. Eleverna tycker att programmet är både kul och intressant, berättar Magnus.

I F-klassen jobbar eleverna också med matematik och svenska, under lekfulla former.

– Vi jobbar mycket praktiskt och jag tror på ”learning by doing”, alltså att eleverna får testa sig fram. Det är en bra inkörsport till år 1, avslutar Magnus.