Hälsa och livsstil

Att våra elever ska trivas hos oss är en självklarhet. Därför arbetar vi aktivt för en vardag som är hälsofrämjande och trygg.

Aktiviteter för hälsa

Fysisk aktivitet är ett viktigt område i Råå Södra skolas verksamhet. Inte minst för att vi vet att psykisk och fysisk hälsa hänger samman. Genom tematiska arbeten, samtal och undervisning kring hälsa och livsstil, arbete med etik och moral inom idrotten och andra aspekter på hälsa ser vi till att eleverna får med sig ett ”hälsotänk” i allt de gör.

Här är det viktigt att vi som pedagoger agerar goda förebilder och ”ambassadörer” för den livsstil vi lär ut. Sedan återkomsten till den nyrenoverade skolan har vi förstärkt detta genom att på hösten göra en dagsutflykt i skog och mark med alla på skolan som deltagare. På vintern tar vi bussen till ishallen för skridskoåkning. Närmiljön inbjuder också till aktiviteter.

Fadderverksamhet

Vi är stolta över vår fadderverksamhet. Den är organiserad i två ”spår”. I det ena spåret följs förskoleklass, årskurs 2 och årskurs 4 åt medan årskurs 1, 3 och 5 befinner sig i det andra spåret. I aktiviteter som omfattar hela skolan, till exempel skogsutflykter eller skridskoåkning, använder vi oss ofta av fadderspåren för att dela in eleverna i mindre grupper. Verksamheten stärker sammanhållningen och lär barnen ta hänsyn till varandra. Eleverna lär känna barn och vuxna utanför den egna klassen. På så sätt får fadderverksamheten stor betydelse för tryggheten på skolan.