Så arbetar vi

Råå Södra skola arbetar tillsammans med övriga Helsingborgs stads skolor för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Läsa och skriva

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

Vi arbetar efter diagnosmaterialet ”Nya språket lyfter” och med Läsutvecklingsscheman (LUS). Läsutvecklingsschemat är ett instrument för att följa, beskriva och förtydliga elevernas läsutveckling. I schemat beskrivs elevens läsutveckling i 19 punkter. Första steget är när eleven läser (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn. Vid punkt 19 kan eleven översiktsläsa, det vill säga att eleven  snabbt kan få tag på nycklarna till textens innehåll och struktur i en redan läst text.

Alla elever – inklusive förskoleklassen – arbetar med I-pad som pedagogiskt verktyg

Samtliga elever har tillgång till en egen I-pad som används som ett pedagogiskt verktyg. I förskoleklassens svenska arbetar eleverna med appar med bokstavspussel, stavningslek och lekplats. Detta har gjort att flera barn har fått intresse för språket och bokstäver.

Via I-paden har vi också tagit hem interaktiva appar med sagor till barnen. Eleverna arbetar med iMovie, och får göra egna trailers med text, film och bilder. Vidare kommer barnen få göra egna sagor med Storybird.

Våra äldre elever arbetar också med I-pad i sammanhang där den tillför en extra dimension till lärandet. Skolområdets heltidsanställde IKT-pedagog hjälper både lärare och elever med att använda instrumentet på ett sätt som är optimalt för lärandet.

Novelltävling

Sedan 2004 har vi varje år på Råå Södra skola genomfört en novelltävling. Det är en tävling i att berätta en god historia, inte en välskrivnings- eller rättstavningstävling.

Förstapriset delas ut till en elev som är särskilt duktig på att använda sin skrivförmåga på ett kreativt sätt. Andrapriset går till ett antal elever vars berättelser gjort ett extra intryck. Det kan även vara så att författaren har presterat speciellt när han eller hon har skrivit sin novell. Kanske är författaren ovanligt duktig för sin ålder, är dyslektiker eller nykomling i det svenska samhället och ännu inte så bekant med svenska språket. Alla som genomfört tävlingen får ett diplom och första- och andrapristagarna får dessutom var sitt bokpris. Juryn består av elever i årskurs 5 samt lärare.
Novelltävlingen är ett stort evenemang på vår skola. Under några år har vi på samma dag som prisutdelningen haft ”Novellmiddag” – en galamiddag med duk på bordet och lärarna som serveringspersonal. En gång deltog till och med ”kungen och drottningen”. Anledningen till detta var att de yngre eleverna hade svårt att skilja på novellpris och Nobelpris!
Novelltävlingen har haft positiva effekter på elevernas förmåga att uttrycka sig i skrift och vi räknar med att fortsätta i många år till.

Matematik

Inom matematiken har vi olika tillvägagångssätt under de olika skolåren. Gemensamt är att vi har en stunds matematik varje dag.

I årskurs 1-2 arbetar vi med Britt-Louise Theglanders matematiska talbilder. Metoden går ut på att konkretisera matematiken för de yngsta barnen så att de förstår vad de gör. Matematiken är abstrakt till sin natur och måste konkretiseras för att eleverna ska förstå. Det som är speciellt med Britt-Louise Theglander är också hennes koppling till hur hjärnan fungerar. Hon är både lärare och neurolog.

I år 3-5 har vi problemlösning i fokus. Vi arbetar även mycket med utomhusmatematik från förskoleklass upp till årskurs 3.

Eleven och omvärlden

Lika viktigt som det är för eleven att kunna läsa, skriva och räkna är det att få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Vi har goda kontakter i skolans närhet och uppmuntrar även föräldrarna att komma och informera om deras arbete och arbetsplats.

Eleverna åker på studiebesök med jämna mellanrum, till exempel till Renhållningsverket, ICA Maxi, Miljöverkstaden och andra arbetsplatser i Helsingborgstrakten. Skolan har även haft besök av författare som har arbetat tillsammans med eleverna i ett skrivprojekt.Kontakterna utanför skolan är mycket uppskattade och de ger också en möjlighet för eleverna att träna social kompetens, hur man uppför sig utanför skolan och hur man är en god representant för sin skola.