Råd och stöd

Det är viktigt att barn mår bra och trivs i skolan. På Råå Södra skola stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Elevhälsan

Råå Södra skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Råå södra skola har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog. Elevhälsan finns till för att stötta eleverna och för att skapa en trivsam miljö i skolan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

På skolan finns även en specialpedagog som hjälper elever med behov av särskilt stöd. Genom att regelbundet träffa pedagoger och elever tar specialpedagogen reda på vilka behov av extra stöd det finns i elevgruppen. Specialpedagogen är helt enkelt ”spindeln i nätet” som ser till att alla tillgängliga resurser av olika slag kommer eleverna tillgodo.