Du som förälder

  Råå Södra skola har kontinuerlig kontakt med dig som förälder där vi pratar om hur det går för ditt barn, vi har utvecklingssamtal varje termin och anordnar föräldramöten med jämna mellanrum.

Råå Södra skolas föräldraförening

På Råå Södra skola finns också en föräldraförening som syftar till att stärka banden mellan föräldrar, elever och personal på skolan. Råå Södra skolas föräldraförening arrangerar en mängd aktiviteter under året, bland annat Råå-ruset, bio för de yngre eleverna, disko för de äldre och en kör som alla elever är välkomna att delta i.  Var tredje år organiseras ”Skolans dag” som görs tillsammans med, av och för eleverna och som ger inkomster till de kommande årens aktiviteter som föräldraföreningen bjuder på.

Råå Södra skolas föräldraförening strävar efter att nå ett brett engagemang mellan barn, föräldrar och personal. Föreningen vill också sätta lite guldkant på barnens skoldag – oftast med inriktning på friskvård. Alla dessa aktiviteter sker i samråd med skolledning och personal.

Medlemskap

Medlemskapet i Råå Södra skolas föräldraförening knyts till barnen i skolans verksamhet och medlemsavgiften är 100 kr per barn och läsår (alternativt 200 kr per familj och läsår). Eleverna på skolan är med genom att familjen betalat medlemsavgift, och då allt arbete i föräldraföreningen är ideellt går samtliga medel oavkortat tillbaks till eleverna. Bankgironumret är 5443-7801.

Styrelse

Styrelsen består av föräldrar till barn på skolan. 

Styrelsens sammansättning 2018:

Sofie Laupa (ordförande)
Marie Siwersson (sekreterare)
Karin Persson (kassör)
Fredrik Schrewelius (ledamot)
Anna Berg (ledamot)
Ulrica Nilsson (ledamot)
Johan From (ledamot)
Majd Shawish (suppleant)

Välkomna att höra av er om ni undrar något eller vill delta i föreningens arbete!

Kontaktpersoner:
Marie Siwersson
Johan From