Du som förälder

Råå Södra skola har kontinuerlig kontakt med dig som förälder där vi pratar om hur det går för ditt barn, vi har utvecklingssamtal varje termin och anordnar föräldramöten med jämna mellanrum.

Föräldraförening

På Råå Södra skola finns också en föräldraförening som syftar till att stärka banden mellan föräldrar, elever och personal på skolan. Föräldraföreningen arrangerar en mängd aktiviteter under året, bland annat Råå-ruset, bio för de yngre eleverna, disko för de äldre och en kör som alla elever är välkomna att delta i.  Var tredje år organiseras ”Skolans dag” som görs tillsammans med, av och för eleverna och som ger inkomster till de kommande årens aktiviteter som föräldraföreningen bjuder på.

Föreningen strävar efter att nå ett brett engagemang mellan barn, föräldrar och personal. Föreningen vill också sätta lite guldkant på barnens skoldag – oftast med inriktning på friskvård. Alla dessa aktiviteter sker i samråd med skolledning och personal.

Medlemskap

Medlemskapet i föräldraföreningen knyts till barnen i skolans verksamhet och medlemsavgiften är 100 kr per barn och läsår (alternativt 200 kr per familj och läsår). Eleverna på skolan är med genom att familjen betalat medlemsavgift, och då allt arbete i föräldraföreningen är ideellt går samtliga medel oavkortat tillbaks till eleverna. Bankgironumret är 5443-7801.

Styrelse

Styrelsen består av föräldrar till barn på skolan. 

Styrelsens sammansättning 2016:
Sofie Persson – ordförande 1 år
Marie Siwersson – sekreterare 1 år
Karin Persson – kassör 1 år
Andreas Uhr – revisor 1 år
Joanna Thede – ledamot 1 år
Johan From – ledamot 1 år
Anna Möller – ledamot 1 år
Fredrik Schrewelius – ledamot 1 år
Anna Berg – ledamot 1 år
Charlotta Rydström – suppleant 1 år
Alejandra Vasquez – suppleant 1 år

Välkomna att höra av er om ni undrar något eller vill delta i föreningens arbete!
Kontaktperson Joanna Thede nås på joannathede@gmail.com